Administration Department.

Pramod Lokhande
(Managing Director)

Punit Sureka
(Director)

Vijayendra Singh Sikarwar 
(Centre Head)

Sunaina Malviya
(PRO)

Fashion Design Academic Team

Tajwar Khan

Akanksha Singh

Aditi Badal

Charu Relhan

Vaishali Artwani Talreja

Interior Design Academic Team

Sarika Dixit

Deepali N Pillay

Aroonima Mohile

Ayesha Khan

Surbhi Sharma